Harmonický skalpel

06.10.2015 15:34

Veterinární klinika je vybavena nejmodernějším přístrojem z oblasti veterinární chirurgie. Toto zařízení je používáno k šetrné preparaci tkání a k ligaci cév v průběhu chirurgických výkonů. Díky tomuto zařízení tkáně v průběhu výkonu nekrvácejí, při zástavě krvácení v průběhu operace se nepoužívají podvazy cév, takže nezůstávají v těle žádné cizorodé materiály.
Toto zařízení je u nás používáno i při ovarioektomiích a ovariohysterektomiích (kastracích fen a koček), kde významně zvyšuje bezpečnost prováděného zákroku, významně snižuje délku chirurgického zákroku a snižuje komplikace při hojení.

—————

Zpět